کپسول «اوریون» فعال شد؛ این کپسول فضایی انسان را به ماه می برد۱۲۱۲ نظر

کپسول «اوریون» فعال شد؛ این کپسول فضایی انسان را به ماه می برد

کپسول «اوریون» فعال شد؛ این کپسول فضایی انسان را به ماه می برد

ناسا کپسول فضایی اوریون را فعال کرد این سیستم قرار است انسان را به ماه ببرد.

به گزارش سیناپرس به نقل از خبرگزاری مهر، ناسا کپسول فضایی را فعال کرده که روزی انسان را به ماه و سیارات فراتر از آن می برد.  

فضاپیمای اوریون که قرار است در ماموریتExploration Mission-۱ به کار گرفته شود، به طور موفقیت آمیز روشن شد.

این فضاپیما قرار است در ماموریتی سه هفته ای  با سرعت ٢٥ هزار مایل برساعت، به ماه و فراتر از آن سفر کند. به این ترتیب مسیر را برای ماموریت های سرنشین دار ناسا هموار می کند. 

در آزمایش های اولیه مهندسان سیستم مدیریت فضاپیما و واحدهای اطلاعاتی را متصل کردند تا از صحت کارکرد این سیستم ها اطمینان حاصل کنند.