نروژ کاملا از برجام حمایت می‌کند۱۲۱۲ نظر

نروژ کاملا از برجام حمایت می‌کند

نروژ کاملا از برجام حمایت می‌کند

قائم مقام وزارت امورخارجه نروژ در جریان سمینار فرصت‌های همکاری دریانوردی ایران و نروژ با اشاره با حمایت کامل نروژ از برجام، لغو تحریم‌های ایران را فرصت مناسبی برای توسعه روابط دو کشور به ویژه در عرصه دریانوردی، کشتیرانی، نفت، گاز و انرژی خورشیدی دانست.

به گزارش ایسنا، استرومن از بازار ایران به عنوان بازاری بزرگ در منطقه خاورمیانه یاد کرد و گفت که شرکت‌های نروژی در همه حوزه‌ها تجاری تعهدات خویش را به بهترین وجه اجرا خواهند کرد.


سمینار یکروز فرصت‌های همکاری دریانوردی ایران و نروژ امروز در اسلو با حضور ده‌ها شرکت ایرانی و نروژی در اسلو برگزار  شد و طی آن پیرامون همکاری و سرمایه گذاری در زمینه‌های مرتبط با دریانوردی و کشتیرانی گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.