بازار قراضه در یک نگاه۱۲۱۲ نظر

بازار قراضه در یک نگاه

بازار قراضه در یک نگاه

قراضه وارداتی سنگین کلاس ۱ و۲ در ترکیه در ۳۱۴ دلار هر تن سی اف آر در ثبات مانده است.

به گزارش بورس کالای ایران، قراضه ۲۰-۸۰ دریای بالتیک اخیرا در ۳۱۴ دلار و قراضه پی اند اس آن در ۳۲۴ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. پس از افزایش فعالیت هفته قبل این هفته بازار نسبتا در ثبات بوده است. با توجه به این که هنوز برخی کارخانه ها در ترکیه برای دسامبر نیاز به قراضه دارند انتظار می رود رشد قیمت ادامه داشته باشد ولی فعلا در ثبات است.

برخی معتقدند دیگر خرید های سال جاری تقریبا به پایان رسیده و معاملات بعدی برای ژانویه خواهد بود از این رو ثبات بازار عجیب نیست.