برای خرید سورنتو چقدر باید هزینه کرد؟۱۲۱۲ نظر

برای خرید سورنتو چقدر باید هزینه کرد؟

برای خرید سورنتو چقدر باید هزینه کرد؟

برای خرید کیا سورنتو در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۲۳۲ میلیون تومان پرداخت کرد.

به گزارش میزان، برای تهیه خودروی کیا سورنتو در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.

برای خرید سورنتو چقدر باید هزینه کرد؟