کشف سوخت قاچاق در طرح پاک سازی نقاط آلوده سیریک۱۲۱۲ نظر

کشف سوخت قاچاق در طرح پاک سازی نقاط آلوده سیریک

کشف سوخت قاچاق در طرح پاک سازی نقاط آلوده سیریک

سرگرد "آرش بخشایی" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت ماموران انتظامی شهرستان " سیریک " با همکاری ماموران دریابانی در راستای برخورد با قاچاقچيان کالا و سوخت، پس از بررسي اطلاعاتي تحرکات قاچاقچيان و شناسايي دپوي سوخت در منطقه گروگ به محل اعزام شدند.

وی افزود در یک عملیات برنامه ریزی شده و مشترک در این طرح 40 هزار لیتر سوخت که به صورت ماهرانه در زير زمین و یک دستگاه کاميون فوتون جاساز شده بود، کشف شد.

این مسئول انتظامی ادامه داد در این عملیات يک دستگاه مکنده قوي، يک دستگاه وانت نيسان ، يک دستگاه کاميون فوتون توقيف و به همراه سوخت هاي قاچاق مکشوفه به پايگاه درياباني شهرستان انتقال داده شد.

به گفته سرگرد بخشایی ، حدود یک کيلومتر لوله انتقال سوخت نیز در این عملیات از مخزن به دريا معدوم شد.#