اعلام قیمت جدید چری تیگو 7 و تیگو 5 بهمن 96۱۲۱۲ نظر

اعلام قیمت جدید چری تیگو 7 و تیگو 5 بهمن 96

اعلام قیمت جدید چری تیگو 7 و تیگو 5 بهمن 96

نوسانات جدید نرخ ارز روی محصولات چینی بازار ایران نیز بسیار اثرگذار شده است.

براساس بخشنامه جدید شرکت مدیران خودرو، قیمت چری تیگو7 و تیگو5 از تاریخ 24 بهمن ماه به شرح جدول ذیل تغییر یافته است.

روند تغییر قیمت تیگو 7 و تیگو 5 در چند ماه گذشته


منبع خبر مدیران خودرو