اردوی 2 روزه سپاهان در مجموعه صفائیه۱۲۱۲ نظر

اردوی 2 روزه سپاهان در مجموعه صفائیه

اردوی 2 روزه سپاهان در مجموعه صفائیه

سپاهانی‌ها اردوی دو روزه داخلی برگزار کرده و امروز یک دیدار تدارکاتی دارند.

ورزشی ایلنا، تیم سپاهان اصفهان که در وقفه ایجاد شده در لیگ برتر 2 روز تمریناتش تعطیل شده بود،‌از روز گذشته مجدداً جلسات تمرینی را برگزار کرد.

سپاهانی‌ها به منظور آمادگی برای دیدار هفته بیست و چهارم، از امروز اردویی 2 روزه در مجموعه صفائیه اصفهان برگزار خواهند کرد. شاگردان ابراهیم‌زاده عصر امروز هم در دیداری تدارکاتی به مصاف سپهر نقش جهان خواهند رفت.