نیازمند ماشین آلات جدید هستیم با برندهای بین المللی همکاری می‌کنیم۱۲۱۲ نظر

نیازمند ماشین آلات جدید هستیم با برندهای بین المللی همکاری می‌کنیم

نیازمند ماشین آلات جدید هستیم با برندهای بین المللی همکاری می‌کنیم

رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت شرکت‌های قطعه‌سازی با همکاری برندهای بزرگ و صاحب‌نام و تولید مشترک توانستند در بازارهای بین المللی جایگاه خوبی کسب کنند.

اقتصادی ایلنا، در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو سیدمرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت قطعه‌سازان داخلی برای ارتقای تکنولوژی و کیفیت قطعات تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری جدید به ویژه در ماشین آلات هستند که در حال حاضر شرکت‌های ما از منابع لازم برای این کار برخوردار نیستند.

وی ادامه داد برای تامین منابع مالی باید از طریق مشارکت با قطعه‌سازان بین المللی یا از طریق سیستم بانکی نیازهای خود را تامین کنیم. در واقع صنعت قطعه‌سازی با انتقال دانش فنی و تکنولوژی جدید می‌تواند احیا شود.

مرتضوی با اشاره به رشد قطعه‌سازان ترکیه در سال‌های اخیر گفت وجود قوانین مناسب و اعطای مشوق‌های دولتی توانسته قطعه‌سازی را در این کشور به کیفیت خوبی برساند ضمن آنکه شرکت‌های قطعه‌سازی نیز با همکاری برندهای بزرگ و صاحب‌نام و تولید مشترک توانستند در بازارهای بین المللی جایگاه خوبی کسب کنند.