دستور فوری شهرداری ارومیه برای رسیدگی به وضعیت پل آذربایجان۱۲۱۲ نظر

دستور فوری شهرداری ارومیه برای رسیدگی به وضعیت پل آذربایجان

دستور فوری شهرداری ارومیه برای رسیدگی به وضعیت پل آذربایجان

دستور فوری شهردار ارومیه به معاون زیر‌بنائی خود برای بررسی موضوع پل آذربایجان صادر شد.

ایلنا، محمد حضرت پور، شهردار ارومیه پس از انتشار تصویری در کانالی و ادعای آن مبنی بر ترک‌خوردگی و همچنین علیرغم صدور اطلاعیه از سوی معاونت امور زیربنایی به جوان کیا، معاون زیربنایی شهرداری دستور داد تا نسبت به این مسئله رسیدگی و صحت و سقم آن را به مردم گزارش دهد.

وی افزود تا اتمام بررسی کسی حق موضع‌‌گیری در این خصوص را ندارد.

شهردار ارومیه تاکید کرد ما از پول مردم و برای مردم پل می‌سازیم و آنها خود ناظر اجرای عملیات عمرانی هستند