فرود اضطراری هواپیمای کیش‌ایر در فرودگاه اصفهان۱۲۱۲ نظر

فرود اضطراری هواپیمای کیش‌ایر در فرودگاه اصفهان

فرود اضطراری هواپیمای کیش‌ایر در فرودگاه اصفهان

هواپیمای کیش‌ایر در اصفهان فرود اضطراری داشت.

به گزارش ایلنا، پرواز ۷۴۵۸ کیش ایر مسیر کیش به کاشان به دلیل شکستن شیشه جلو هواپیما اعلام وضعیت اضطراری کرد و در حالت نرمال در فرودگاه اصفهان به زمین نشست