تحویل جام به پرسپولیس قبل از تحویل سال؟ جادوگر یک شهر را به بقا امیدوار کرد برنامه ویژه شفر برای دو اخطاره ها (عکس)۱۲۱۲ نظر

تحویل جام به پرسپولیس قبل از تحویل سال؟ جادوگر یک شهر را به بقا امیدوار کرد برنامه ویژه شفر برای دو اخطاره ها (عکس)

تحویل جام به پرسپولیس قبل از تحویل سال؟ جادوگر یک شهر را به بقا امیدوار کرد برنامه ویژه شفر برای دو اخطاره ها (عکس)

در روزی که نتایج عجیبی در لیگ رقم خورد،مهمترین اتفاق آشتی علی دایی و علی کریمی بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه های ورزشی شنبه ۵ اسفند ۹۶ به شرح زیر می باشد

ایران-ورزشیگلابرار-ورزشیهمشهری-ورزشیهدفپیروزی