۵۰ ریال سود به ازای هر سهم به حساب سهامداران کوثر واریز شد۱۲۱۲ نظر

۵۰ ریال سود به ازای هر سهم به حساب سهامداران کوثر واریز شد

۵۰ ریال سود به ازای هر سهم به حساب سهامداران کوثر واریز شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر ۵۰ ریال سود به هر سهم اختصاص داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری‌کوثر، با توجه به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام کوثر و تقسیم ۵۰ ریال سود به ازای هر سهم، روز دوشنبه ۹۶.۱۲.۲۱ سود سهام به حساب تمامی سهامداران واریز شد.