تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور ایراد دارد۱۲۱۲ نظر

تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور ایراد دارد

تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور ایراد دارد

 

 

شبستان، عبدالرسول عمادی در استودیو الفبا درباره ی وضعیت کیفیت آموزش و پرورش گفت اگر بخواهیم وضعیتی از هر کدام دوره های تحصیلی بدهیم نیاز به آزمون های نهایی در هر دوره داریم.

 

وی افزود در حال حاضر محدود به امتحان نهایی پایه سوم متوسطه شده ایم‌. آنچه که بازخوردی از نظام آموزشی می دهد تنها امتحان نهایی است‌.

 

عمادی گفت امتحانات نهایی در سامانه امتحانات نهایی تحلیل می شود. این‌تحلیل ها بر اساس نمرات، نوع مدارس و استان ها و عوامل برون مدرسه ای و دورن مدرسه ای  طبقه بندی شده است.

 

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش  به  شاخص ارزیابی مدیریت و محرومیت اشاره کرد و گفت در برخی از مکان هایی که مدیریت ضعیف بود حتی منطقه برخوردار بوده اند اما میانگین کیفیت آموزشی پایین آمده است. در منطقه ای که محروم بوده اما مدیریت خوب  است کیفیت آموزشی‌نیز مطلوب بوده است.

 

وی با بیان اینکه  باید در پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار کنیم گفت مگر اینکه قانون سنجش و پذیرش موظف کند تا در دوره های پایینتر نیز امتحان نهایی برگزار شود.

 

عمادی یاد آور شد کار دیگری در مرکز سنجش از سال ۹۳ انجام می شود، رصد شاخص های مصوب آموزش وپرورش است‌. طی  سه سال تحصیلی انجام داده ایم که این شاخص ها اندازه گیری شده است.

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان مبنی بر تاثیر سوابق تحصیلی  بر کنکور گفت قانون گفته است از سه طریق داوطلب باید وارد دانشگاه شود. یکی از طریق نمرات دروس است. ۸۵ درصد ورود دانشگاه بدون آزمون در رشته های کم متقاضی است. طبیعی است  گزینش نمی خواهد.

 

 

 

عمادی افزود طریق جذب دوم داوطلب آزمون عمومی و نمرات مدرسه باید باشد.  حالت سوم نیز سوابق تحصیلی و نمرات نهایی، نمرات عمومی و تخصصی بوده است.

 

وی با بیان اینکه اکنون بحث ما در تاثیر سوابق تحصیلی از راه سوم است گفت سوابق تحصیلی خیلی نمی تواند کفایت رشته های پر متقاضی را کند.

 

رییس سنجش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد آزمون ما در امتحانات نهایی غربال گری نیست و با کنکور تفاوت دارد. امتحان تنها برای یادگیری است. کارکرد کنکوری برای تفکیک صندلی دانشگاه ندارد.

 

عمادی گفت آزمون غربالگر کنکورماهیت جدا از امتحانات نهایی دارد. کنکور مسابقه است و دانش آموزان را می خواهد تفکیک کند.

 

وی با بیان اینکه روش این دو امتحان نمی‌تواند یکی باشد گفت قانون مصوبه مجلس گفته است سوابق افزایش یابد و تاثیر کنکور کاهش یابد‌

 

عمادی گفت سوال پیش می آید که آموزش و پرورش امتحانات را متفاوت کند. این موضوع یک کنکور دیگر می شود. یعنی آزمون از سازمان سنجش به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده است. در ذات این قانون تعارض وجود دارد. دو چیز نا هم جنس را نمی توان با هم تلفیق کرد‌.

 

وی افزود امتحان در آموزش و پرورش  بر اساس اقتضات  یادگیری است، دانش آموزان درس می‌خوانند و ممکن است تعداد زیادی نمره بالا می آورند در حالی که در کنکور غربال می شوند. چندین سال است نمره را به سازمان سنجش می دهیم و سوابق تحصیلی در کنار کنکور می آیو. دو سال که سوابق تحصیلی مستقیم بود  تعارض خود را نشان داد اما تاثیر مثبت سوابق تحصیلی  تا حدودی مطلوب بود.

 

 

وی تاکید کرد پیش از اینکه قانون شورای جذب و پذیرش تصویب شود کار کارشناسی ریز بینانه انجام نشده است. کنکور و کرسی دانشگاه مسابقه است. ما به عنوان متولی به همه جا گفته ایم که این قانون دارای تناقض است. این نظرات کارشناسی به مجلس نیز داده می شود.

 

عمادی درباره ی گزینش دانشجو از سوی دانشگاه نیز گفت دانشگاه ها براساس استاندارد درست گزینش نمی کند و رابطه جایگزین ضابطه است. لاجرم‌ آزمون کنکور گذاشته است. اگر دانشگاه دانش آموز را رصد و ارزیابی درست کند می‌تواند راهکار خوبی برای کنکور باشد.

پایان پیام/260