سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده مشهد معرفی شد۱۲۱۲ نظر

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده مشهد معرفی شد

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده مشهد معرفی شد

هیئت مدیره باشگاه پدیده مشهد سرپرست مدیرعاملی این باشگاه را معرفی کردند.

به گزارش ایلنا، پس از پذیرش استعفای حمیدرضا کریمویی از مدیرعاملی باشگاه پدیده، اعضای هیئت‌ مدیره این باشگاه در نهایت پویا پارسا را به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده منصوب کردند.

از اهم سوابق وی می‌توان به دبیر اجرایی ورزش وزارت نیرو در خراسان رضوی، مسئول ارزیابی ورزش در وزارت نیرو، مسئول تربیت بدنی شرکت آب و فاضلاب مشهد و ... اشاره کرد.