امضای سند همکاریهای تجاری، حمل و نقل، انرژی و کشاورزی میان ایران و آذربایجان۱۲۱۲ نظر

امضای سند همکاریهای تجاری، حمل و نقل، انرژی و کشاورزی میان ایران و آذربایجان

امضای سند همکاریهای تجاری، حمل و نقل، انرژی و کشاورزی میان ایران و آذربایجان

در اختتامیه دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان سند پایانی همکاری میان وزرای اقتصادی دو کشور به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا؛ در این مراسم که ظهر امروز با حضور وزرای اقتصاد و مسئولین و مقامات دو کشور در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، یک سند همکاری در زمینه های بانکی، حمل و نقل، اقتصادی و تجاری،علمی، فناوری، فرهنگی، انرژی و کشاورزی به امضاء رسید.

این سند پس از مذاکرات کارشناسی و توافقات اولیه دو طرف در کمیسیون‌های مربوطه به امضای وزرای اقتصاد دو کشور ایران و آذربایجان رسید.

در حوزه های همکاری در زمینه نفت و گاز و هم چنین توافقاتی در زمینه توسعه همکاریهای حمل و نقل ریلی، هوایی و بنادر صورت گرفت که توافق بر روی جزئیات قرارداد سرمایه گذاری مشترک ایران و آذربایجان در خصوص راه آهن رشت- آستارا از مهمترین دستاوردهای دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان است که اهمیت این توافق در مناسبات منطقه بسیار قابل توجه است.

همچنین در حوزه اقتصادی و تجاری توافقاتی در زمینه بانکی، گمرک و همکاریهای اتاقهای بازرگانی دو کشور ایران و آذربایجان و در حوزه انرژی و کشاورزی توافقاتی در زمینه نفت و گاز، محیط زیست، انرژیهای تجدید پذیر، برق و مبادله نیروی کار صورت گرفت.

گفتنی است؛ علاوه بر امضای سند همکاری دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که امروز انجام شد، هشت سند همکاری نیز مورد مذاکره قرار گرفته و توافقات اصولی حاصل شد که در سفر رئیس جمهور کشورمان به آذربایجان در باکو نهائی و به امضای روسای جمهور دو طرف خواهد رسید.