فیلم آیا نوشیدن قهوه، دهان را بدبو می کند؟۱۲۱۲ نظر

فیلم آیا نوشیدن قهوه، دهان را بدبو می کند؟

فیلم آیا نوشیدن قهوه، دهان را بدبو می کند؟

سلامت نیوز کافئین قهوه تولید بزاق دهان را به صورت موقت کاهش می دهد.که می تواند موجب خشکی دهان شود.