زنان سرپرست خانوار قهرمانان واقعی جامعه ما هستند۱۲۱۲ نظر

زنان سرپرست خانوار قهرمانان واقعی جامعه ما هستند

زنان سرپرست خانوار قهرمانان واقعی جامعه ما هستند

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد در این جامعه زندگی برای زنان سرپرست خانوار بسیار سخت است به همین منظور معتقدم در این جامعه سخت، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست قهرمانان واقعی میدان‌های زندگی امروز جامعه ما هستند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد حق‌شناس با اشاره به نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری گفت بر این باوریم که جایگاه و موقعیت زنان به نسبت سال‌های گذشته تغییر یافته و بهتر شده، اما هنوز مطلوب نیست. به نظر بنده باید بیشتر تلاش کرد تا پایان پنجمین دوره مدیریت شهری بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم.

وی به شرایط زنان سرپرست خانوار آسیب دیده در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت متاسفانه شرایط زنان سرپرست خانوار و همچنین زنان بدسرپرست در ایران اصلا خوب نیست و این موضوع به شدت نگران کننده است. به نظر من برای کاهش آسیب های زنان سرپرست خانوار همه نهادها باید تلاش کنند، چراکه این زنان بار اداره خانواده و فرزندان خود را به سختی بر دوش می کشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش اضافه کرد زندگی برای زنان سرپرست خانوار بسیار سخت است، به همین منظور معتقدم در این جامعه سخت، زنان بدسرپرست و بی سرپرست قهرمانان واقعی میدان‌‌‌‌های زندگی امروز جامعه ما هستند.