حذف گری‌مارکت(واردکنندگان غیر رسمی) از واردات خودرو۱۲۱۲ نظر

حذف گری‌مارکت(واردکنندگان غیر رسمی) از واردات خودرو

حذف گری‌مارکت(واردکنندگان غیر رسمی) از واردات خودرو

با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، گری مارکت (واردکنندگان غیر رسمی) از واردات خودرو حذف شدند.

به گزارش ایلنا، با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، گری مارکت‌ها ( واردکنندگان غیر رسمی) از واردات خودرو حذف شدند.

1559653_400