عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران: مشکل عمده کارآفرینی، قوانین موجود در این حوزه است۱۲۱۲ نظر

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران: مشکل عمده کارآفرینی، قوانین موجود در این حوزه است

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران: مشکل عمده کارآفرینی، قوانین موجود در این حوزه است

مشکل-عمده-کارآفرینی،-قوانین-موجود-در-این-حوزه-است

سیناپرس در ادامه سلسله نشست های سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، نشست کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه در این مرکز برگزار شد.

مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با انتقاد از وضعیت قانون گذاری در حوزه اشتغال گفت عده ای فکر می کنند با حل مشکلات مالیات و وام و ... میتوان مشکل اشتغال را از بین برد، در صورتی که بعضا رفع این مشکلات خود میتوانند مشکلات جدید ایجاد کنند که همه این ها حکایت از قانون گذاری اشتباه در حوزه کارآفرینی و اشتغال دارد.
وی ادامه داد باید نگاه های زیست بومی را در دستگاه های اجرایی پیاده کنیم تا بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم؛ برای مثال ما با موجودی مانند کرم توانستیم نزدیک به ۱۸۰ هزار شغل ایجاد کنیم ولی دولت با واردات کود شیمیایی، نزدیک به ۱۰ هزار شغل را دچار مشکل و نابودی کرد.
سلجوقی همچنین گفت در تحقیقات انجام شده بیشترین مشکل در ایجاد اشتغال، بحث فرهنگی و در بخش فرهنگی بزرگترین مشکل، وجود رفتارهای منفی و خود سانسوری در سبک زندگی ما است؛ یعنی ما نمیخواهیم قبول کنیم مشکل داریم و چون مشکل را قبول نمیکنیم در صدد رفع آن نیز بر نمی آییم؛ نکته جالب اینجاست در بین مشکلات موجود کمترین آن متعلق به بخش فناوری است و این یعنی ما از لحاظ علمی مشکل زیادی نداریم.
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد برای حل مشکل خود سانسوری باید نقد را در درون دستگاه ها آغاز کنیم؛ نقد منصفانه و بی رحمانه ای که در درون دستگاه باید صورت بگیرد، لزومی ندارد یک دستگاه از خارج از آن مورد نقد قرار بگیرد. این حرکت میتواند یک قدم رو به جلو برای حل مشکلات و در نتیجه پیشرفت باشد.
سلجوقی در خصوص نقش IT در کارآفرینی گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان تسهیل گر در حوزه آموزش و مهارت آموزی عمل کند؛ همانطور که در کشورهای دیگر مشاهده شده ورود تکنولوژی به سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات چه پیشرفت هایی را به ارمغان آورده است، در کشور ما نیز نیازمند حضور تکنولوژی در این سه عرصه هستیم.
در پایان مراسم دکتر بیجندی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی از روند برگزاری این نشست ها ابراز خرسندی کرد و امید داد که این نشست ها در سال آینده پررنگ تر و پرشور تر برگزار شوند.

گزارش امیرمحمد غفاری