شرایط فروش وانت کارا 2000 تک کابین و دوکابین فروردین 97۱۲۱۲ نظر

شرایط فروش وانت کارا 2000 تک کابین و دوکابین فروردین 97

شرایط فروش وانت کارا 2000 تک کابین و دوکابین فروردین 97

گروه بهمن شرایط جدید شرایط فروش وانت کارا 2000 تک کابین و دوکابین را ویژه فروردین ماه 97 منتشر نمود.

زمان تحویل خودروها 10 روز پس از تکمیل مدارک می‌باشد.

شرایط فروش وانت کارا


منبع خبر ایران جیب