نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی۱۲۱۲ نظر

نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی

نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی

به گزارش ایکنا؛ نمایشگاه منتخب هنر اسلامی ایرانی با موضوع «دوره قاجار» برگزار می‌شود. این نمایشگاه همزمان با 29 فروردین برپا خواهد شد و تا 29 اردیبهشت نیز دایر خواهد بود.

نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی

در این نمایشگاه، آثار گوناگون تاریخی از دوره قاجار و در زمینه‌های سندهای تاریخی شامل فرمان، نامه‌نگاری خصوصی و رسمی، حکم، عقدنامه؛ قالی و دیگر دست‌بافته‌ها، قطعه‌ها و مرقع‌های خوش‌نویسی در حوزه قرآن مجید، شعر، حدیث، دعا، روایت‌ها، لاکی شامل قاب‌ آینه، جلد، قلمدان، روزنامه‌های تاریخی، نگارگری، تذهیب، گل ‌و مرغ و نقاشی به صورت پرتره، منظره، شمایل‌نگاری، سفرنامه‌های تاریخی و نسخه‌های خطی است.

از میان آثار نمایشگاه «دوره قاجار؛ گزیده هنر اسلامی- ایرانی» می‌توان به نمونه‌هایی چون فرمان ناصرالدین شاه به مؤیدالدوله، فرمانفرمای خراسان و سیستان، عقدنامه آقامیرزا ابوالقاسم، فرزند حاج میرزا ابوطالب تاجر با رباب خانم، قالی تمام ابریشم سالارخانی ترکمن بافت طایفه یموت، بیرق قلمکار عزاداری عاشورایی، نامه منسوب به میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام به فرزندش، حدیثی از حضرت علی (ع)، بیت‌هایی از شعرهای شاعرانی چون حافظ و سعدی، دعای تحویل سال، سوره‌ها، آیه‌ها و عبارت‌های قرآنی اشاره کرد.

نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی

همچنین قاب ‌آینه لاکی با نقش گل و پرنده، قلمدان با نقش ابروباد معروف به قلمدان ابری، نگاره شکارگاه، قطعه نگارگری و تذهیب شمایل‌نامه حضرت محمد(ص)، نگاره گل میخک، نگاره ناصرالدین شاه قاجار، نگاره میرزا یوسف آشتیانی (مستوفی‌الممالک)، نگاره برگرفته از نسخه خطی شهنشاه‌نامه، مرقع خط ناخنی، نگاره‌هایی از نسخه خطی هفت ‌اورنگ، قرآن مجید به خط سیدمحمد بقای اصفهانی، سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان و روزنامه دولت علّیه ایران می‌توان اشاره کرد.

نمایش قرآن‌های خطی در نمایشگاه هنر اسلامی ایرانی

محل برگزاری این نمایشگاه در خیابان امام خمینی،‌ سر در باغ ملی، خیابان ملل متحد،‌ کتابخانه و موزه ملی ملک است.

انتهای پیام