دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: رضایت نسبی رهبر معظم انقلاب از عملکرد حوزه فناوری کشور۱۲۱۲ نظر

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: رضایت نسبی رهبر معظم انقلاب از عملکرد حوزه فناوری کشور

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: رضایت نسبی رهبر معظم انقلاب از عملکرد حوزه فناوری کشور

-رضایت-نسبی-رهبر-معظم-انقلاب-از-عملکرد-حوزه-فناوری-کشور

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به ابلاغ دو سند آمایش آموزش عالی در دولت یازدهم گفت گزارش های ارسالی به رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبتا راضی کننده بوده به گونه ای که گاهی در بیان شعارهای سال حمایت هایی داشته اند.

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا، منصور کبگانیان روز سه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی سازی سیاست های آمایش آموزش عالی در سال 97، اظهار داشت بر اساس جمع بندی های صورت گرفته در حوزه علم و فناوری کشور، کلیت نسبتا خوبی انجام شده و گزارش های آن را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارایه کرده ایم.

وی گفت اگر مروری به مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نقشه جامع علمی کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که اغلب مثال های ایشان در مورد آموزش عالی کشور بوده است به گونه ای که مرتبا ذکر می فرمودند که باید آمار، نیازهای منطقه ای و غیره در دانشگاه ها لحاظ شود و همچنین به نقشه جامع علمی کشور نیاز داریم.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود خوشبختانه در این راستا مجلس شورای اسلامی همکاری بسیاری خوبی داشته و حتی قانونگذاری های مناسب و مطلوبی را نیز انجام داده است.
وی در ادامه با تقدیر از عملکرد مطلوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد امیدوارم خلاء های باقیمانده در رابطه با نقشه جامع علمی کشور را نیز ساماندهی کنیم؛ به طور نمونه مبحث هیات های امنا بندهای مختلفی در نقشه جامع علمی کشور دارد که بنا به دلایلی وقفه داشته است.
کبگانیان خاطرنشان کرد تجربه ابلاغ 2 سند آمایش آموزش عالی در دولت یازدهم و نیز سند آموزش و پرورش عملکرد ارزشمندی است که می تواند گرهگشای سیاستگذاری های جدید باشد.