جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها در سوئد۱۲۱۲ نظر

جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها در سوئد

جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها در سوئد

-جاده-برقی-با-قابلیت-شارژ-خودروها-در-سوئد

سیناپرس دو کیلومتر از بزرگراهی در سوئد به فناوری ریل های آهن برقی با قابلیت شارژ خودروهای الکتریکی مجهز شده است.

سیستم مرکزی این جاده، قابلیت محاسبه ی مصرف انرژی هر خودرو را نیز دارد که منبع ارزشمندی جهت برآورد هزینه ی تأمین انرژی خودروها خواهد بود.

no-alt
no-alt