واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام۱۲۱۲ نظر

واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام

واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام

وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی گفت دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود نرم افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود.

شب گذشته، با دستور و پیگیری دستگاه قضایی ، روند مسدود سازی تلگرام نیز آغاز شد.

بلگرام