شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو۱۲۱۲ نظر

شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو

شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو

شرکت ایران خودرو با ھمکاری شرکت ایران خودرو دیزل، شرایط پیش فروش خودروی "پیکاپ فوتون TUNLAND "را با "ظرفیت محدود " از روز دوشنبه 97/02/17 لغایت 97/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ، به شرح جدول پیوست ارائه می نماید

شرایط ویژه بخشنامه

محل تحویل خودروھا به مشتریان ، شرکت ایران خودرو دیزل می باشد.
به ھنگام ثبت نام مدارک مورد نیاز جھت احراز سکونت توسط مشتری می بایست تحویل نمایندگی گردد و کلیه تبعات ناشی از کسری مدارک بر عھده مشتری می باشد.

قواعد و ضوابط مھم

قیمت نھایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.
ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سایت فروش ایران خودرو امکان پذیر خواھد بود.
در این بخشنامه، امکان صلح فراھم می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 9 صبح روز دوشنبه 97/02/17


منبع خبر ایران خودرو