معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد۱۲۱۲ نظر

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی به سمت معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است

با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ظرفیت های موجود در بخش امور دام کشور و لزوم ایجاد بسترهای جدید تولید که متناسب با اقلیم کشور باشد؛ انتظار دارد با اتخاذ تدابیر لازم، بهره گیری از دانش فنی نوین و تعامل با تشکل های مربوطه که از کارآمدی و ظرفیت های فراوانی برخوردارند گامهای موثری در توسعه بخش بردارید.