اعلام لیست جدید خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 97۱۲۱۲ نظر

اعلام لیست جدید خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 97

اعلام لیست جدید خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 97

گمرک جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین بخشنامه خود نام 75 خودروی سواری مجاز برای ورود به کشور را منتشر نمود. (2 خرداد 97)


لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 1397منبع خبر ایران جیب