جشنواره مجسمه‌های شنی سال ۲۰۱۸ در سن پترزبورگ۱۲۱۲ نظر

جشنواره مجسمه‌های شنی سال ۲۰۱۸ در سن پترزبورگ

جشنواره مجسمه‌های شنی سال ۲۰۱۸ در سن پترزبورگ

سیناپرس جشنواره مجسمه‌های شنی سال ۲۰۱۸ که چند روز پیش با حضور 15مجسمه ساز از کشورهای مختلف جهان در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شد، امروز به کار خود خاتمه می دهد.

از مهمترین آثاری که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب  کرده است می‌توان به مجسمه‌های شنی مونالیزا، اهرام مصر و مجسمه فراعنه، ساختمان کلیسای مرکزی میلان ایتالیا و تزار روسیه اشاره کرد.

no-alt
no-alt
no-alt