جزییات تحرک سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس۱۲۱۲ نظر

جزییات تحرک سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس

جزییات تحرک سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس

تازه‌ترین آمار معاملات بازار سهام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ نشان می‌دهد که سهامداران حقوقی ۷۷ درصد و سهامداران حقیقی۲۳درصد خرید و فروش سهام را در بورس انجام داده‌اند.

 به گزارش‌ایلنا؛ آمارهای منتشر شده از سوی بورس اوراق و بهادار تهران در خصوص فعالیت سهامداران حقوقی و حقیقی برای دوره یک ماهه اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد.

سهم حقیقی و حقوقی‌ها از خرید و فروش‌ها

بر اساس جزییات این اطلاعات که به تفکیک دو گروه اصلی سهامداران حقیقی و حقوقی اعلام شده، ‌ در اردیبهشت ماه سال جاری، ۷۷ درصد معاملات بازار سهام در بخش خرید و فروش توسط سهامداران حقوقی و ۲۳ درصد معاملات توسط سهامداران حقیقی صورت گرفته است.

خالص معاملات بازار سهام

این گزارش در ادامه می‌افزاید در خالص معاملات بازار سهام در دوره یک ماهه فوق، برابر با ۲۲۰۶ میلیارد ریال از مالکیت سهامداران حقیقی کاهش پیدا کرده و به مالکیت اشخاص حقوقی اضافه شده است. بخش دیگری از این آمار برای دوره یک ماهه اردیبهشت ماه سال جاری مشخص می‌کند سهامداران حقیقی ۲۱ درصد خرید ها و ۲۴ درصد فروش ها را در تالار شیشه‌ای به خود اختصاص داده‌اند.

تحرک حقیقی و حقوقی‌ها

 اطلاعات منتشر شده تکمیلی نیز نشان می‌دهد که سهامداران حقوقی بازار سهام در ماه دوم سال ۹۷، سهم ۷۹ درصدی از خریدها و ۷۶ درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت کردند که در مقایسه با حقیقی‌ها مشخص می کند که این گروه از سهامداران حقیقی پیشی گرفته‌اند.

تغییر مالکیت حقیقی‌ها

بر اساس این گزارش، سهامداران حقیقی، در اردیبهشت ماه به مالکیت خود در سهام ۱۶ گروه را افزوده اند که در خالص خریدها گروه های «صندوق های قابل معامله با ۲۶۵ میلیارد ریال، سرمایه گذاری ها با ۱۰۰ میلیارد ریال، مخابرات با ۷۶ میلیارد ریال، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با ۶۶ میلیارد ریال و سیمان، آهک و گچ با ۵۲ میلیارد ریال» در رتبه ۱ تا ۵ این فهرست قرار دارد.

تغییر مالکیت ‌حقوقی‌ها

سهامداران حقوقی، مالکیت خود را در ۲۳ صنعت افزایش داده‌اند و ۵ گروه او‌ل که بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشته‌اند شامل «فرآورده های نفتی، کک و سوخت‌ هسته ای با ۶۰۲ میلیارد ریال، فلزات اساسی با ۵۲۵ میلیارد ریال، بانکها و موسسات اعتباری با ۴۷۳ میلیارد ریال، استخراج کانه‌های فلزی با ۳۸۰ میلیارد ریال و محصولات شیمیایی با ۳۵۷ میلیارد ریال» در فهرست اول تا پنجم قرار دارد.