دیدار مسئولین ورزش بسیج کشور با رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان۱۲۱۲ نظر

دیدار مسئولین ورزش بسیج کشور با رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان

دیدار مسئولین ورزش بسیج کشور با رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان

عده‌ای مسئولین ورزش بسیج کشور با رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسئولین ورزش بسیج کشور سرداران کاظم یزدانی، داود آذرنوش و مهدی میر جلیلی با حضور در دفتر دکتر شعبانی بهار ضمن تبریک انتخاب ایشان به عنوان رئیس فدراسیون به همکاری این نهاد با فدراسیون جهت گسترش این رشته در بسیج تاکید نموده مقرر شد در جلسه بعدی نسبت به تفاهم نامه ای فی مابین اقدام گردد.