فناوری فضایی در خدمت حل مشکلات آب و اراضی کشور۱۲۱۲ نظر

فناوری فضایی در خدمت حل مشکلات آب و اراضی کشور

فناوری فضایی در خدمت حل مشکلات آب و اراضی کشور

وزیر ارتباطات تاکید کرد که برنامه توسعه فضایی کشور امروز باید در خدمت حل مشکلات قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در هجدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن اهداف و چشم‌انداز بخش فضایی کشور تا افق 1404 گفت تحقق اهداف فضایی کشور نیازمند تعیین برنامه اقدام مشخص به همراه شفاف‌سازی نقش بازیگران این عرصه برای تحقق اهداف آن است.

او با اشاره به اینکه امروز در دنیا فناوری فضایی بسیار کاربردی بوده و در حل بسیاری از مشکلات کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد امروز کشور با مشکلاتی در زمینه آب، تغییر کاربری اراضی و... روبروست که برنامه توسعه فضایی کشور باید در خدمت حل این مشکلات قرار گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه نقشه‌راه فضایی کشور در افق 1404 باید دارای برنامه اجرایی، عملیاتی و دقیق باشد، گفت تعیین شفاف برنامه اجرایی کار، امکان نظارت بر آن و گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط دبیرخانه شورای عالی فضایی را میسر می‌سازد.

او خاطرنشان کرد سند تهیه شده باید متناسب با واقعیات و شرایط حاکم بر کشور و بخش فضایی تنظیم شده و اقدامات گسترده‌ای برای کاربردی‌سازی این فناوری در نظر گرفته شود.

بنابه این گزارش، در جلسه امروز مرتضی براری - رییس سازمان فضایی ایران - گزارشی از روند اقدامات انجام شده درباره تدوین نقشه راه فضایی کشور ارایه و برخی اعضای کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.