کارمانیا قیمت byd S6 را افزایش داد۱۲۱۲ نظر

کارمانیا قیمت byd S6 را افزایش داد

کارمانیا قیمت byd S6 را افزایش داد

با توجه به افزایش نرخ ارز و مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت، کارمانیا قیمت جدید بی وای s6 را اعلام نمود.

 قیمت جدید بی وای دی S6 از سوی کارمانیا اعلام شد/ خرداد 97