نوری با پارس جنوبی تمدید کرد۱۲۱۲ نظر

نوری با پارس جنوبی تمدید کرد

نوری با پارس جنوبی تمدید کرد

محمد نوری برای یک فصل دیگر پیراهن پارس جنوبی را بر تن خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، محمد نوری بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبی، قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.