جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار+صوت۱۲۱۲ نظر

جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار+صوت

جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار+صوت

جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار برای استفاده مخاطبان روزه‌دار منتشر می‌شود.

19.49M حجم فایل صوتی
00 56 42 زمان فایل صوتیی