کشف 388 رأس دام قاچاق در داراب۱۲۱۲ نظر

کشف 388 رأس دام قاچاق در داراب

کشف 388 رأس دام قاچاق در داراب

سرهنگ "عليرضا ضربت" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت مأموران انتظامي شهرستان داراب هنگام كنترل خودروهاي عبوري در محور بندرعباس-داراب ، به 2 دستگاه كاميون كشنده حامل احشام قاچاق مظنون و آن ها را متوقف كردند.

وي افزود در بازرسي از اين خودروها، 388 راس دام قاچاق به ارزش يك ميليارد و 552 ميليون ريال كشف و در اين خصوص 2 متهم نیزدستگير شدند.

سرهنگ ضربت با اشاره به اينكه متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند، اظهار كرد با توجه به اينكه بسياري از بيماري هاي خطرناك قابل سرايت به انسان است، جا به جايي و نقل و انتقال احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بيندازد.#