گزارش اختصاصی از میکسدزون سن پترزبورگ (ویدیو)۱۲۱۲ نظر

گزارش اختصاصی از میکسدزون سن پترزبورگ (ویدیو)

گزارش اختصاصی از میکسدزون سن پترزبورگ (ویدیو)

نشست مطبوعاتی سرمربیان تیم های ایران و مراکش برگزار شد.