جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه عربستان۱۲۱۲ نظر

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه عربستان

دیدار افتتاحیه جام جهانی روسیه با برتری 5 بر صفر میزبان مقابل عربستان سعودی همراه بود.

_vca_hi

1

2

روس

4

5

6

7

بازی

9

بازی8

8

روسیه7

چریشف5

روس7

ژوبیا2

ضربه

روسیه9