قطعا سود ایران کیش بیشتر می‌شود۱۲۱۲ نظر

قطعا سود ایران کیش بیشتر می‌شود

قطعا سود ایران کیش بیشتر می‌شود

عضو هیئت مدیره ایران کیش تاکید کرد قطعادرسال 97 سود ایران کیش بیشتر می شود ومنتظر اتفاقات خوبی دربازار هستیم .

ایلنا؛ مرتضی سامی عضو هیات مدیره ایران کیش گفت ایران کیش هرچند در سال گذشته با چالش هایی روبه رو بوده است .اما برآیند فرصتها مثبت و نتیجه آن نیز خوب بوده است البته ممکن است به هردلیلی مانند ترکیب سهامداری و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد برخی اهداف نیز محقق نشده باشد .

وی درباره محصولات ایران کیش اظهار کرد طبیعتا در سال جدید نیز محصولات نوینی ارائه می کنیم، حتی از تجهیزات سخت افزاری جدید نیز بهره می‌بریم.

سامی درباره چالش های ایران کیش گفت طبیعتا در سال جاری به دلیل اینکه مشتریان این شرکت  بانک ها هستند ممکن است مشکلاتی داشته باشیم ،این چالشها وجود دارداماما امیدواریم سال جاری بهتر بتوانیم از مشکلات عبور کنیم .

عضو هیئت مدیره ایران کیش تاکید کرد قطعادرسال 97 سود ایران کیش بیشتر میشود ومنتظر اتفاقات خوبی دربازار هستیم .