ابرهای عدسی شکل۱۲۱۲ نظر

ابرهای عدسی شکل

ابرهای عدسی شکل

سیناپرس ابرهای عدسی شکل یا لنتیکولار معمولا شکل نامتعارفی دارند و اغلب شبیه به یک بشقاب یا عدسی هستند. این ابرها معمولا زمانی به وجود می آیند که هوای مرطوب بر بالای یک کوه یا مانع دیگری در جریان بوده و دمای هوا به اندازه ی کافی سرد باشد.

ابرهای عدسی شکل به دلیل ظاهر یکدست و بشقاب مانندشان، با بشقاب پرنده اشتباه گرفته می شوند.