همبستگي اجتماعي و مديريت جهادي، ضامن اثربخشي اقدامات حوزه مبارزه با مواد مخدر۱۲۱۲ نظر

همبستگي اجتماعي و مديريت جهادي، ضامن اثربخشي اقدامات حوزه مبارزه با مواد مخدر

همبستگي اجتماعي و مديريت جهادي، ضامن اثربخشي اقدامات حوزه مبارزه با مواد مخدر

پايگاه خبري پليس، سرهنگ "رحيم سروري" در نشست تخصصي روساي پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي استان اردبيل با قدرداني از همت مسئولانه و تلاش ايثارگونه مجموعه پليس مبارزه با مواد مخدر استان در مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر گفت مبارزه با مواد مخدر ماموريتي حساس، طاقت فرسا و آسيب پذير بوده؛ كه موفقيت در اين عرصه مستلزم تكيه كاركنان بر ايمان، تقوا و عزت نفس و توجه به دستورالعمل هاي سازماني و قانونمندي دارد.

جانشين فرمانده انتظامي استان اردبيل با تاكيد براينكه در حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد احساس مسئوليت جمعي و مشاركت اجتماعي داشت؛ گفت همبستگي اجتماعي، احساس مسئوليت جمعي و مديريت جهادي اثربخشي اقدامات در حوزه پيشگيري از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر را تضمين و بستر ساز افزايش شور و نشاط جامعه است.

سرهنگ سروري با اشاره به اينكه ايران اسلامي در همسايگي كشورهاي توليد كننده مواد مخدر قرار داشته و مسير ترانزيت و قاچاق به اروپا است، اظهار داشت ترویج و گسترش مواد مخدر سنتي و صنعتي از نقشه هاي شوم استكبار جهاني در ضربه زدن به پيكره انقلاب اسلامي و بي هويت ساختن جوانان و دور كردن آنان از ارزش هاي اخلاقي و باورهاي ديني است، كه در اين رابطه بايد هوشيارانه عمل كرده و سطح آگاهي عمومي را ارتقا دهيم.

جانشين فرمانده انتظامي استان اردبيل با بيان اينكه مشاركت اجتماعي ، مكمل تلاش هاي جهادي پليس در مبارزه با مواد مخدر است؛ تصريح كرد آسيب ها و خطرات مواد مخدر و اعتياد در ابعاد فردي، اجتماعي، شغلي و خانوادگي با آگاه سازي اجتماعي، توسعه اقدامات فرهنگي و آموزش همگاني، اطلاع رساني هدفمند و جامع و بهره مندي از ظرفيت رسانه به خصوص صدا و سيما قابل كنترل، پيشگيري و مهار است. #