شرایط برای همکاری برد برد ایران و صربستان فراهم است۱۲۱۲ نظر

شرایط برای همکاری برد برد ایران و صربستان فراهم است

شرایط برای همکاری برد برد ایران و صربستان فراهم است

رییس جمهور صربستان گفت شرایط برای همکاری برد- برد برای ایران و صربستان فراهم است.

به گزارش ایلنا، الکساندر ووچیچ در این دیدار افزود با پشتکار و جدیتی که در وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران سراغ دارم شکی نیست که شرایط برای همکاری برد- برد برای دو کشور فراهم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این دیدار بر گسترش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

شریعتمداری همچنین در دیدار با راسیم لیائیچ "معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان" مهمترین راهکارهای تعمیق روابط دو کشور را مورد بررسی قرار داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با الکساندر آنتیچ "وزیر انرژی و معادن صربستان" نیز دیدار و گفتگو داشت.

شریعتمداری همچنین در جلسه مشترک با اعضای دولتى و بخش‌های خصوصى شرکت‌کننده در پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و صربستان شرکت کرد.