هرآنچه سربازها برای خروج از کشور باید بدانند۱۲۱۲ نظر

هرآنچه سربازها برای خروج از کشور باید بدانند

هرآنچه سربازها برای خروج از کشور باید بدانند

اجتماعی خبرگزاری آنا، سازمان نظام وظیفه به این سوالات به شرح زیر پاسخ می‌دهد

1- خروج از کشور تاچه سنی نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارد؟

قبل از سن مشمولیت با عنایت به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه 18 سالگی تمام می باشد ،لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیاز به اخذ مجوز ندارد.

مثال متولد 78/05/04 از تاریخ 96/05/01 به عنوان مشمول محسوب می شود وخروج وی تا 96/05/01 نیاز به مجوز سازمان وظیفه عمومی ندارد.

2- انواع سفرهای مورد استفاده مشمولان کدام است؟

سفرهای علمی، سفرهای زیارتی، سفرسیاحتی (غیرعلمی، غیرزیارتی)، سفر ورزشی، سفرمطالعاتی، سفرکاری ماموریتی - دوره‌های مشترک

3- میزان وثیقه سفر‌های مورد استفاده مشمولان چقدر است؟

سفرهای علمی 80 میلیون ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی . (سفرهای مطالعاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز به عنوان سفرعلمی تلقی می‌شود.
سفر جهت ادامه تحصیل (معافیت تحصیلی خارج از کشور) 200 میلیون ریال وجه نقد.
سفر سیاحتی (غیر زیارتی، غیرعلمی) 150 میلیون ریال وجه نقد.
سفرهای زیارتی عراق وعربستان 30میلیون ریال وجه نقد.
سفر دوره‌های مشترک 150 میلیون ریال وجه نقد.

4- شرایط کلی مشمولان برای خروج از کشور کدام است؟

الف مشمول فاقد غیبت باشد.
ب دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشد.
پ در سنوات اولیه تحصیلی و یا سنوات ارفاقی ( دارای مجوز سنوات ارفاقی ) باشند .
ت مشمولانی که تحصیل آنان به اتمام رسیده است ( فارغ التحصیل، انصراف، اخراج و ترک تحصیل منجر به اخراج ) باشند.
ث برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.
ج ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و درخواست مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان.

5- مدت اعطایی جهت سفرهای مطالعاتی حداکثر چه بازده زمانی را در بر می‌گیرد؟

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 6 ماه ودانشجویان مقطع دکتری 12 ماه است. ضمناٌ در این مدت ورود و خروج مشمول به داخل کشور برای موارد ضروری با ارائه درخواست و موافقت وظیفه عمومی بلامانع است.