تعطیلی برخی از مغازه‌های پاساژ علاء‌الدین و چهارسو در اعتراض به نابسامانی بازار ارز۱۲۱۲ نظر

تعطیلی برخی از مغازه‌های پاساژ علاء‌الدین و چهارسو در اعتراض به نابسامانی بازار ارز

تعطیلی برخی از مغازه‌های پاساژ علاء‌الدین و چهارسو در اعتراض به نابسامانی بازار ارز

جمعی از افراد با تجمع در مقابل این پاساژ خواستار ساماندهی بازار ارز شدند.

به گزارش ایلنا، تعدادی از کسبه پاساژ علاء‌الدین و چهارسو در اعتراض به نابسامانی وضعیت ارز عصر امروز مغازه‌های خود را تعطیل کردند.

جمعی از افراد با تجمع در مقابل این پاساژها خواستار ساماندهی بازار ارز شدند.