تولد گونه نادر گوزن زرد ایرانی در پارک وحش اراک۱۲۱۲ نظر

تولد گونه نادر گوزن زرد ایرانی در پارک وحش اراک

تولد گونه نادر گوزن زرد ایرانی در پارک وحش اراک

سه بچه گوزن زرد ایرانی که از گونه در معرض انقراض بودند در پارک وحش اراک متولد شدند.

به گزارش ایلنا از اراک، با تولد سه گوزن زرد ایرانی در پارک وحش اراک، تعداد این گونه‌ی کمیاب در استان مرکزی به 22 رأس رسید.

کشاورزیان سرپرست سازمان پارک‌های شهرداری اراک گفت با مراقب‌های ویژه از این گونه گوزن نادر تلاش داریم جمعیت این گونه را افزایش دهیم.

در پارک وحش اراک 45 گونه جانوری نگهداری می‌شود.