اعلام ممنوعیت واردات برای 18 قلم کالای اساسی۱۲۱۲ نظر

اعلام ممنوعیت واردات برای 18 قلم کالای اساسی

اعلام ممنوعیت واردات برای 18 قلم کالای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی واردات 18 کالای اساسی را ممنوع اعلام کرد.

اقتصادی ایلنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات 18 قلم از کالاهای اساسی را ممنوع اعلام کرد.

با وجود اینکه در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم اما در بین کالاهای ممنوعه گندم هم به چشم می خورد.

کالاهای اساسی