۱۶۶۲ دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد۱۲۱۲ نظر

۱۶۶۲ دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد

۱۶۶۲ دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد

گزارش معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران بزرگ مبنی بر قاچاق ۱۶۶۲ دستگاه گوشی تلفن همراه برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

به گزارش ایلنا ؛ این گزارش پس از ارسال به شعبه نهم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد و شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت، مرتکبان آن را به صورت مشترک به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم کرد.