برنامه ششم توسعه آرمانی نباشد تا متهم به انشا نویسی شویم۱۲۱۲ نظر

برنامه ششم توسعه آرمانی نباشد تا متهم به انشا نویسی شویم

برنامه ششم توسعه آرمانی نباشد تا متهم به انشا نویسی شویم

ابوذر ندیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید برآنکه در قانون برنامه باید اهداف را در کیفیت اجرا و سهم دستگاهها را تعیین کنیم، افزود ویژگی مورد درخواست ما براساس تجربه پارلمانی این است که ارقام در برنامه بطور سالانه مطرح و سهم هر دستگاه و وزارتخانه کاملا تفکیک شود و به صورت کلی به دولت واگذار و تنها به این اکتفا نشود که دولت مکلف است.
وی اظهار داشت توقع ما در قانون برنامه این است که دوباره نویسی قوانین نباشد چرا که ما مکلف به دوباره نویسی قوانین و فرآیند از جهت اجرا و عمل نیستیم در نتیجه به جای دوباره نویسی، باید اعداد، ارقام و اهداف کمی و وظیفه 5 ساله هر دستگاه را مشخص کنیم.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس با بیان آنکه تخصیص بهینه منابع باید براساس اولویت ها و ظرفیت ها تعیین شود، گفت می توان با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مانند آن اهداف و برنامه ها را تعیین کرد و رویکردهای مهم را مدنظر قرار داد.
وی افزود یک رویکرد در رابطه با اشتغال و معیشت است و قانون برنامه باید پاسخگوی اشتغال و معیشت مردم باشد و چنانچه در این حوزه نتوانیم پاسگوی انتظار مردم باشیم، شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مچلس با بیان آنکه بسیاری از مردم در تامین معیشت روزانه با مشکل مواجه هستند،تاکید کرد این رویکرد باید به عنوان محور فعالیت ها و برنامه های محرومیت زدایی مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان آنکه در تدوین برنامه ها باید رویکرد اساسی ما نگاه به داخل باشد، گفت این نگاه به داخل شامل دو بخش است اول آنکه تا می توانیم مواد را خام صادر نکنیم و دوم آنکه هیچ محصول ساخته شده ای را وارد نکنیم تا به جای ایجاد کار برای خارجی ها، برای نیروی کار خود اشتغال ایجاد کنیم و رویکردهای از این دست باید در برنامه گنجانده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در سال های اخیر مبالغ قابل تاملی صرف واردات بی رویه شده است، گفت اگر این مبالغ برای رشد زیرساخت ها هزینه می شد، قطعا صنعت رشد کرده و از اتکا به درآمدهای نفتی رها می شدیم، در نتیجه باید اراده ای برای کاهش این مساله وجود داشته باشد و در اولویت برنامه ها باشد تا واردات به حدی از صادرات پیشی نگیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی سوق دهد.
وی برنامه ریزی و تصمیم گیری در این خصوص را مستلزم نگرش عمیق و جدی به محیط داخلی و خارجی و تعاملات موجود دانست و اظهار داشت برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های درونگرا و کوتاه مدت نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه ممکن است خود مولد مشکلات عدیده ای در بلندمدت شود.
لازم به ذکر است؛ به گفته محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ بخش اول برنامه ششم توسعه سوم شهریور به دولت و تا آخر شهریور به مجلس ارایه می شود و بخش دوم نیز پس از ارایه بودجه سال 95 به مجلس ارسال خواهد شد.
ستاد بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مانند سال گذشته ۱۵ آذر قانون بودجه سال آینده را به صورت عملیاتی به مجلس ارایه خواهد داد.
اقتصام (4)1070**1558