کتاب «تفکر نقاد و خلاق» ترجمه شد۱۲۱۲ نظر

کتاب «تفکر نقاد و خلاق» ترجمه شد

کتاب «تفکر نقاد و خلاق» ترجمه شد

افضل‌السادات حسینی که موضوع پژوهش‌هایش «خلاقیت» است در یکی از تازه‌ترین آثار ترجمه‌ای خود کتاب «تفکر نقاد و خلاق» را ترجمه کرد.

این پژوهشگر به خبرنگار ایسنا گفت اگرچه من زیاد به بحث ترجمه نمی‌پردازم اما کتاب «تفکر نقاد و خلاق» لوی هونگ کونگی دارای ویژگی‌هایی است که نتوانستم از ترجمه آن خودداری کنم.

بنا به گفته این مدرس دانشگاه، کتاب مذکور در 24 فصل طراحی و تألیف شده و بیش از نیمی از فصول آن تنها به مباحثی درباره تفکر نقاد اختصاص دارد و در پایان بحث به منظور به‌کارگیری چنین تفکری در زندگی روزمره تمرین‌هایی گنجانده شده است.

حسینی تأکید کرد در واقع این کتاب راهنمای خوبی برای بهتر و درست فکر کردن است و می‌تواند کاربرد زیادی در کلاس‌های منطق داشته باشد، بویژه که تفکر نقاد از چالش‌های آموزش و پرورش ماست.

این کتاب بناست با مقدمه‌ای 20 صفحه‌ای به قلم دکتر افضل‌السادات حسینی احتمالا در انتشارات دانشگاه تهران راهی بازار شود.

همچنین «خلاقیت و هنر» یکی از تازه‌ترین آثار تألیفی این مدرس دانشگاه است که کاری سفارشی بوده و بناست به زودی در انتشارات آها راهی بازار شود. این کتاب در سه فصل نوشته شده، فصل اول آن به موضوع خلاقیت، فصل دوم آن به موضوع هنر و فصل سوم به خلاقیت و هنر اختصاص دارد. این کتاب ویژه دانشجویان هنر نوشته شده است.

«مدرسه خلاق، مدرسه زندگی» و «هرمنوتیک بستر تعلیم و تربیت خلاق و پویا» در زمره آثار تازه منتشرشده به قلم اوست.

کتاب «مدرسه خلاق، مدرسه زندگی» که با همت انتشارات مدرسه راهی بازار شده حاصل جست‌وجوهای نظری و تجربیات عملی دکتر حسینی در زمینه آموزش و پرورش خلاق است که در سه فصل ویژگی‌های یک مدرسه خلاق و پویا، جنبه‌ها و ابعاد آموزش متناسب برای مدرسه خلاق و نتایج عملی به‌کارگیری راهکارهای آموزشی و مشارکت خلاقانه در مدارس را شرح می‌دهد.

«هرمنوتیک بستر تعلیم و تربیت خلاق و پویا» شامل پنج فصل است و دو فصل اول آن صرفا به مباحث نظری اندیشه‌های هرمنوتیک نظر فلاسفه درباره آن اختصاص دارد و سه فصل دیگر آن به صورت مبسوط به تعلیم و تربیت خلاق می‌پردازد. انتشارات دانشگاه تهران مسوولیت نشر این اثر را بر عهده دارد.

انتهای پیام