راعی، کرمپور و جوزانی پروانه ساخت گرفتند۱۲۱۲ نظر

راعی، کرمپور و جوزانی پروانه ساخت گرفتند

راعی، کرمپور و جوزانی پروانه ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ آبان برای پنج فیلمنامه مجوز ساخت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه اخیر شورای صنفی نمایش فیلم برای فیلمنامه‌های «طاووس مست» به تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور و نویسندگی و کارگردانی مجتبی راعی، «شیب» به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی و نویسندگی و کارگردانی مانی باغبانی، «پدیده» به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته و کارگردانی علی احمد‌زاده و نویسندگی علی احمد‌زاده و نازنین فراهانی، «سردبیر» به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی مجید جوزانی و نویسندگی ناهید دیدار و یوسف صمد‌زاده و «ناگهان بهاری که گذشت» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهدی کرم‌پور مجوز ساخت صادر شد.