مقابله با سرقت اولويت ناجا انجام اقدامات پژوهشي براي ريشه يابي سرقت توجه به مشارکت هاي مردمي و سهم دستگاه ها در کاهش سرقت۱۲۱۲ نظر

مقابله با سرقت اولويت ناجا انجام اقدامات پژوهشي براي ريشه يابي سرقت توجه به مشارکت هاي مردمي و سهم دستگاه ها در کاهش سرقت

مقابله با سرقت اولويت ناجا انجام اقدامات پژوهشي براي ريشه يابي سرقت توجه به مشارکت هاي مردمي و سهم دستگاه ها در کاهش سرقت

پايگاه خبري پليس سردار "حسين اشتري" در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي سراسر کشور گفت به دليل اهميت موضوع سرقت، مايل بودم تا در جمع شما حاضر شوم چرا که يکي از اولويت هاي ما در نيروي انتظامي برخورد با اين جرم است؛ سرقت تأثير رواني بر افراد و خانواده ها دارد، لذ ا بر کاهش احساس امنيت اثر گذاشته و در ماموريت هاي ما نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي افزود نيروي انتظامي قرارگاه مبارزه با سرقت راه اندازي کرد و در اين قرارگاه 14 استان هدف که بيشترين سرقت ها در اين استانها صورت مي گرفت، مشخص شدند. سال گذشته شخصا تمامي گزارشات و جلسات را پيگيري مي کردم و امسال نيز تمامي گزارشات توسط بنده رصد مي شوند.

فرمانده ناجا تأکيد کرد بايد ابتکار داشته باشيم که بتوانيم با اين پديده به بهترين نحو مقابله کنيم ، لذا تحقيقات و پژوهش ها در اين بخش بايد تقويت شود و در راس اقدامات مبارزه اي قرار گيرد.

سردار اشتري کاهش سرقت را از اولويت هاي معاونان مبارزه با سرقت سراسر کشور دانست و افزود هر چند در هيچ کجا نمي توان آمار سرقت را به صفر رساند اما بايد به دنبال کاهش اين جرم باشيم و علت سرقت ها از جمله سرقت هاي "خرد" واکاوي شود.

عالي ترين مقام نيروي انتظامي اضافه کرد براساس تحقيقات انجام شده سرقت هاي خرد بيشتر توسط معتادان از طريق سرقت لوازم داخل خودرو و براي تأمين هزينه هاي مواد مخدر صورت مي گيرد. لذا انجام کار تحقيقاتي براي به دست آوردن سهم علل در ورود سرقت هاي خرد در راس اقدامات ما بايد قرار بگيرد.

اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه نوع سرقت ها با توجه به استان متفاوت است، افزود براي آنکه ريشه يابي کرده و سهم دستگاه ها در وقوع اين جرم را مشخص کنيم بايد به ترتيب بررسي نماييم که در شهرستان، استان و کشور چه مشکلاتي در اين حوزه وجود دارد.

وي نقش مشارکتي مردم در مبارزه با سرقت را مهم دانست و بيان داشت پيشگيري اجتماعي بر اقدامات انتظامي اولويت دارد،لذا براي انجام اين هدف مردم بايد تحت آموزش قرار گيرند، تا چگونه از خود، خانواده و اموالشان حفاظت کنند.

فرمانده ناجا ادامه داد فرهنگ استفاده از صندوق امانات بايد در کشور نهادينه شود. لذا مردم با نگهداري اموال با ارزش خود در اين صندوق ها پليس را در اين مقابله ياري و در آن مشارکت مي کنند.

سردار اشتري استفاده از پليس افتخاري در مبارزه با سرقت را ياد آور شد و تصريح کرد بايد بسته کاملي درست کنيم و براساس آن نقشه راه را مشخص نماييم تا بتوانيم از جرم و زمينه هاي وقوع سرقت جلوگيري کنيم.

اين مقام ارشد انتظامي ياد آور شد هر چند ريشه يابي علل وقوع جرم امري مهم است اما بايد مقابله را هم فراموش نکنيم لذا بايد اين جرم اولويت بندي شود . سرقت هاي مهم از جمله سرقت هاي باندي و توأم با خشونت اولويت مبارزه ما قرار بگيرد ؛ امسال بخش عمده اي از سرقت هاي مسلحانه کشف شد اما بايد در کنار کشف آن تلاش کنيم تا سرقت ها را نيز کاهش دهيم.

وي ادامه داد  همانگونه که گفتم وقوع اين جرم احساس امنيت را در جامعه کاهش مي دهد؛ خبر وقوع يک سرقت بلافاصله در کل جامعه منتشر شده و تأثير زيادي بر افکار عمومي مي گذارد. لذا مقابله با اين جرم اولويت ماست.

سردار اشتري بر تکريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي تأکيد کرد و گفت بايد از طريق کشف علمي آمار کشفيات را افزايش دهيم ، لذا مأموران آگاهي پس از دستگيري متهم بايد رفتار و برخورد مناسبي با او داشته باشند. چرا که اين فرد بعد از دستگيري به مثابه يک اسير در دست ما مي باشد.

وي با اشاره به اين که ارتقاء سطح آموزش کارکنان بايد سرلوحه کارمان باشد ادامه داد ماموران مبارزه با سرقت بايد از اطلاعات و علوم روز آگاه باشند.

وي همچنين از معاونان مبارزه با سرقت سراسر کشور خواست تا هر چه سريع تر براي شناسايي صاحبان اموال مسروقه و عودت آن به مالکان اقدام کنند.

فرمانده ناجا درپايان از زحمات سردار "محمد رضا مقيمي" رئيس پليس آگاهی کشور و همکارانشان قدرداني کرد و افزود اميدوارم زحمات شما که خالصانه است پاداش معنوي برايتان به دنبال داشته باشد .